با سلام.

چند روزی است که سیستم ایملهای سایت دچار مشکل شده و به این خاطر در صفحات و فرمهایی که از ارسال ایمیل استفاده می کنند ایمیلی ارسال نمی شود.

یکی از این صفحات صفحه ثبت نام است که پس از ثبت نام با خطای «در ارسال ایمیل لینک فعال سازی مشکلی به وجود آمده است...» مواجه می شوید. به این صورت حساب کاربری شما ایجاد شده ولی لینک فعال سازی برای شما ارسال نشده است.

ما حساب کاربری تمام کسانی که از تاریخ 25 اردیبهشت به بعد ثبت نام کرده اند را فعال کرده ایم. بنابراین برای ورود به حساب نیازی به فعال سازی ندارند.

از این مشکل به وجود آمده پوزش می خواهیم و در حال پیگیری موضوع هستیم.

این مشکل برطرف شد و حساب تمام کاربرانی که به تازگی ثبت نام کرده اند فعال شده است.